Punktacja Ligi PRO 2018

Klasyfikacja i punktacja:

  1. Podstawą sklasyfikowania zawodników w Lidze PRO w danej kategorii jest klasyfikacja końcowa poszczególnych zawodów, uwzględniająca wszystkich zawodników niezależnie od kategorii startowej oraz startu indywidualnego czy też zespołowego.
  2. W przypadku, gdy wyniki oficjalne nie ukażą się na stronie organizatora danego Rajdu w terminie do 2 tygodni od zakończenia zawodów, podstawą do naliczenia punktów będą wyniki nieoficjalne.
  3. Do klasyfikacji Ligi PRO zalicza się jedynie trasy piesze od długości 50 km.
  4. Do klasyfikacji końcowej Ligi PRO sumowanych jest 8 najlepszych wyników danego zawodnika.
  5. Liczba punktów do klasyfikacji Ligi PRO zdobytych przez zawodnika w każdej z kategorii w danych zawodach obliczana jest na podstawie zajętego miejsca. Szczegółowy rozkład przydzielonych punktów zawiera tabela poniżej.
  6. W przypadku równej liczby punktów dwóch lub więcej zawodników, w klasyfikacji generalnej Ligi PRO dla danej kategorii przyznawane jest to samo miejsce, za wyjątkiem miejsc od 1 do 3, gdzie w takim przypadku o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw między poszczególnymi zawodnikami.
  7. Gdy to nie przynosi rozstrzygnięcia, pod uwagę bierze się kolejne najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej aż pojawi się różnica w punktacji tych zawodników.
  8. Gdy powyższe nie przynosi rozstrzygnięcia, przyznawane jest miejsce ex aequo, a nagroda przyznawana jest do podziału między te osoby.
  9. Istnieje możliwość dyskwalifikacji zawodnika z Ligi PRO w przypadku, gdy dana osoba dopuściła się złamania regulaminu zawodów.
Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty
1 500 14 140 27 26 40 10
2 460 15 120 28 24 41 9
3 430 16 100 29 22 42 8
4 400 17 90 30 20 43 7
5 370 18 80 31 19 44 6
6 340 19 70 32 18 45 5
7 310 20 60 33 17 46 4
8 280 21 50 34 16 47 3
9 250 22 45 35 15 48 2
10 220 23 40 36 14 49 1
11 200 24 35 37 13 50 1
12 180 25 30 38 12 51 1
13 160 26 28 39 11 52 i dalsze 1